GRATIS FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGER I NORGE.

OVER 4,000 5-STJERNERS ANMELDELSER

TA QUIZEN FOR Å FINNE DIN PERFEKTE KJEDE

Velkommen til icefromnorth samfunnet! Du leser disse vilkårene fordi du bruker en icefromnorth nettside, digital opplevelse, sosiale medier plattform, mobilapplikasjon, bærbar teknologi, eller en av våre andre varer eller tjenester, som alle er en del av ntopias plattform. Du kan få tilgang til plattformen gjennom en datamaskin, mobiltelefon, nettbrett, konsoll, eller andre teknologier som vi her kaller «enheter». Din leverandørs normale priser og avgifter gjelder for din enhet.

Disse vilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og ntopia, og deres tilknyttede selskaper (herunder «icefromnorth», «vi», «oss», eller «vår») vedrørende din bruk av Plattformen. Et par viktige punkter:

 • Vilkårene våre kan bli endret. 

Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen. Dersom det blir foretatt en materiell endring vil vi legge uten en melding om dette på Plattformen, eller sende deg en melding.  Les igjennom endringene, og dersom du ikke er enig i endringen ber vi deg om å avslutte bruken av Plattformen. Dersom du fortsetter å bruke Plattformen etter at du har blitt varslet om endringene, anses dette som en aksept av endringene, unntatt i den grad dette er forbudt i henhold til gjeldene lov.

 • Retningslinjer for personvern. Våre retningslinjer for personvern presenterer metoden for innsamling og bruk av personlig informasjon på Plattformen, og gjelder for din bruk av Plattformen.
1.    HOVEDREGLER

BERETTIGELSE. Du er kun berettiget til å bruke Plattformen dersom du er av myndighetsalderen. eller dersom du har samtykke fra din forelder eller foresatte/verge. Det kan være visse aldersbegrensninger for spesifikke Plattformtjenester.

REGLER FOR REGISTRERING. Når du registrerer en bruker hos oss gjelder følgende regler:

 • Vær pålitelig. Gi korrekt og oppdatert registreringsinformasjon.
 • Vær deg selv. Registrening skal være personlig. Ikke registrer deg for mer enn én bruker, registrer en bruker på vegne av noen andre, eller overfør din konto til noen andre.
 • Vær sikker. Oppbevar ditt brukernavn, passord og annen innloggingsinformasjon sikkert, og la ikke andre bruke din brukerkonto. 
 • Vær ansvarlig. Informer ntopia umiddelbart ved uautorisert bruk av din brukerkonto. Du er ansvarlig for alt som skjer gjennom din ntopia brukerkonto – med eller uten din tillatelse. I DEN GRAD GJEDLERNDE LOV TILLATER DET, ER ntopia IKKE ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER AKTIVITET SOM FØLGE AV UAUTORISERT BRUK AV DIN BRUKERKONTO.
2.    EIERSKAP TIL INNHOLD

Utenom Brukerinnhold (definert nedenfor) er alt innhold på vår Plattform – inkludert tekst, programvare, manus, kode, designs, grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, applikasjoner, interaktive egenskaper, artikler, nyhetshistorier, skisser, animasjoner, klistremerker, generelt kunstarbeid og annet innhold («Innhold») – eid av ntopia eller andre vi lisensierer innhold fra, og beskyttet av opphavsrett, varemerkerett, patent og andre lover. ntopia forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig beskrevet i disse Vilkårene.

 • Alle varemerker, tjenestemerker og handelsnavn (for eksempel ntopia navnet og Ice from north) er eid, registret og/eller lisensiert av ntopia. Du erverver ingen lisens, eller eierskapsrettigheter til noen varemerker, tjenestemerker eller handelsnavn gjennom din tilgang til eller bruk av Plattformen eller Innholdet.
 • Du forplikter deg til ikke å endre eller slette informasjon om eierskap fra nedlastet eller utskrevet materiale fra Plattformen.
 • I den grad ntopia godkjenner nedlastning eller bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold eller arbeid, gir ntopia deg en begrenset, personlig, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, og gjenkallelig lisens for tilgang til og bruk av slikt opphavsrettsbeskyttet arbeid, dog kun til det gitte formålet og kun så lenge ntopia gjør slikt Innhold tilgjengelig for offentligheten. Du erverver ingen rett til eierskap til Innholdet (inkludert hvilket som helst varemerke eller andre åndsverk som er å finne i Innholdet), og alt slikt Innhold er ment for personlig, og ikke-kommersiell bruk. ntopia forbeholder seg retten til å overvåke din bruk, og til å endre eller tilbakekalle denne lisensen eller din tilgang til Innholdet når som helst, og av hvilken som helst grunn. ntopia forbeholder seg retten til å fjerne Innhold som er i strid med disse vilkårene eller med ntopias immaterielle rettigheter. At ntopia tillater deg begrenset bruk anses ikke som en fraskrivelse av noen av ntopias rettigheter til Innholdet.
 • Utover de spesifikke bruksrettighetene som er gitt til deg fra ntopia i forbindelse med Plattformen, aksepterer du å ikke bruke, kopier, endre, oversette, fremstille, distribuere, laste ned, overføre, selge, lage avledede verk av, eller på annen måte utnytte Innholdet, inkludert Brukerinnhold (med mindre det er ditt eget Brukerinnhold som du lovlig publiserer på Plattformen), uten først å motta ntopias foregående skriftlige samtykke. Uautorisert bruk av Innholdet kan medføre brudd på opphavsretten, varemerkeretten eller andre immaterielle rettigheter, og det kan føre til strafferettslige eller sivilrettslige siktelser eller sanksjoner. 
3.    Å PUBILISERE INNHOLD PÅ PLATTFORMEN

BRUKERINNHOLDSLISENS. Deler av Plattformen tillater deg å publisere bilder, videoer, kommentarer og annet innhold som vi referer til som «Brukerinnhold». ntopia er ikke ansvarlig for Brukerinnhold andre publiserer på Plattformen. Brukerinnholdet eies av deg eller den som har laget det, men når du publiserer Brukerinnhold lisensierer du det til ntopia som beskrevet nedenfor:

 • Du erkjenner at du har en rett til å publisere Brukerinnhold, og at du gir ntopia en ikke-eksklusiv, evigvarende, overførbar, underlisensierbar, vederlagsfri, verdensomspennende lisens til å bruke ethvert Brukerinnhold du publiserer på eller i forbindelse med Plattformen, inkludert bilder av enhver person som vises i Brukerinnholdet, eller noen av konseptene eller ideene som finnes i Brukerinnholdet, for ethvert formål, inkludert kommersiell bruk, herunder retten til å oversette, vise, reprodusere, endre, lage avledede verk av, underlisensiere, distribuere, og tildele disse rettighetene. ntopia kan, etter eget skjønn, når som helst fjerne et hvilket som helst Brukerinnhold. 
 • Du er innforstått med at slettet Brukerinnhold kan forbli i ntopias system og på Plattformen i den utstrekning ditt Brukerinnhold har blitt publisert offentlig, eller delt med andre som ikke har slettet det, med mindre du eller det relevante individ ber om sletting eller blokkering av personlig data i samsvar med gjeldende lov.

LISENS TIL Å BRUKE KOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG IDEER. Du er innforstått med at enhver kommentar, tilbakemelding (feedback), eller idé du sender oss er gitt på et ikke-konfidensielt grunnlag, og at du gir ntopia en evigvarende, verdensomfattende lisens til, uten varsel, kompensasjon eller anerkjennelse, å bruke alle kommentarer, tilbakemeldinger og ideer du deler med oss til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av varer og tjenester, og å lage, forandre eller forbedre produkter eller tjenester.  

4.    BRUKERKODEKS

Vi er glade for ditt bidrag til ntopia samfunnet. Nedenfor er et par grunnleggende regler:

 • Vær original. Publiser kun Brukerinnhold på Plattformen dersom du har tillatelse eller rett til å gjøre innholdet tilgjengelig, inkludert fra enhver person som vises eller nevnes i ditt Brukerinnhold.
 • Vær trygg.
  • Ikke foreta deg noe som kan utsette ntopia eller deres brukere for noen type skade, herunder alt som kan forstyrre, skade, deaktivere, tukle med, overbelaste eller begrense Plattformens funksjonalitet.
  • Ikke publiser Brukerinnhold som inneholder programvarevirus, programmer eller andre datakoder, og omgå eller forandre ikke noe ved Plattformprogramvare eller sikkerhetsteknologien.
  • Bruk ikke noen form for data mining, roboter, scraping eller andre innsamlingsmetoder.
  • Med mindre vi fremholder annet, er vår Plattform et offentlig sted. Publiser verken din egen eller andres personlige informasjon på Plattformen.
 • Vær personlig.
  • Ikke publiser reklame, oppfordringer eller kommersielt innhold, eller ta imot betaling fra en tredjepart i bytte mot kommersiell opptreden på Plattformen.
  • Ikke saml inn eller be om personlig informasjon fra andre Plattformbrukere, eller send dem uønskede meldinger.
  • Bruk ikke automatisert teknologi for å kommunisere med Plattformen.
  • Oppfør deg passende. Respekter samfunnet. Ikke publiser Brukerinnhold, lenker til en nettside, eller gjør noe som er ulovlig, misvisende, skadelig, trakasserende, unøyaktig, diskriminerende, eller på annen måte støtende eller upassende, eller som er i strid med gjeldende lov. ntopia har rett til å forhåndssjekke, overvåke, eller fjerne Brukerinnhold – men vi har ingen plikt til å gjøre det. 
  • Vær deg selv. Ikke etterlign personer eller organisasjoner, inkludert idrettsutøvere eller ntopia ansatte.
 • Ha det gøy!
5.    BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN

Vennligst ta kontakt med din juridiske rådgiver før du sender oss et varsel, idet falske påstander kan medføre straff. ntopia kan avslutte brukerkontoer på Plattformen, som krenker tredjeparts opphavsrett.

Dersom du mener at ditt arbeid har blitt feilaktig kopiert til Plattformen, slik at det innebærer en krenkelse, ber vi deg om å oppgi følgende informasjon til oss.

 1. Navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse og en elektronisk eller fysisk signatur av rettighetshaver eller en som kan handle på hans/hennes vegne;
 2. En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som du hevder at har blitt krenket;
 3. En beskrivelse av hvor på Plattformen innholdet du hevder er krenkende befinner seg;
 4. En skriftlig erklæring der du bekrefter at du er i god tro om at den omstridte bruken ikke er akseptert av rettighetshaveren, dennes agent eller i lov; og
 5. En personlig erklæring der du på tro og ære bekrefter at overstående informasjon i ditt brev er nøyaktig og at du er rettighetshaver eller har fullmakt til å handle på rettighetshavers vegne.

Send opphavsrettsklager til:

   Legal Department (Copyright)

      legal@icefromnorth.no

6.    PARTNERE PÅ PLATTFORMEN

Fra tid til annen kan ntopia lenke til eller samarbeide med tredjeparters nettsider, sosiale medier plattformer, mobilapplikasjoner, og andre produkter og tjenester (Tredjeparter). Du kan muligens koble deg til disse Tredjeparter gjennom Plattformen, men dette betyr ikke at ntopia påtar seg ansvaret for, overvåker eller har kontroll over disse Tredjepartene eller deres aktivitet, noe som er gjenstand for egne vilkår og retningslinjer for personvern. Du bør lese Tredjeparters sider og vilkår for bruk og personvernspolicy nøye. ntopia er ikke ansvarlig for innholdet, retningslinjene, eller tredjeparters aktivitet, og du samhandler med Tredjeparter på eget ansvar.

7. VIKTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER

 

BRUKERSAMHANDLING. I den grad loven tillater det, er vi ikke ansvarlig for dine interaksjoner med andre brukere på Plattformen, eller annen skade som kan oppstå på grunn av disse samhandlingene

 • Ta ansvar, og ta forhåndsregler når du samhandler med andre brukere (inkludert brukere du ikke kjenner) på Plattformen. Før du beslutter å fysisk møte noen, vurder å undersøke, ta med en venn, velge et offentlig sted og informere noen om hvor du kommer til å være. ntopia er ikke forpliktet til å bli involvert i noen brukeruenighet, men kan involvere seg etter eget skjønn.   

ANSVARFRASKRIVELSE VED GARANTI. Noen jurisdiksjoner tillater ikke visse begrensninger eller unntak i ansvar, juridiske garantier og midler, derfor kan det hende at disse begrensningene og unntakene ikke gjelder for deg. 

Plattformen, innholdet, og annet materiale og produkter på Plattformen er tilgjengelig «som den er»/«as is». Vi kommer ikke med løfter av noe slag, herunder om Plattformens nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytte, pålitelighet eller lignende. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ER ntopia IKKE ANSVARLIG FOR NOE BRUKERINNHOLD SOM ER PUBLISERT PÅ PLATTFORMEN.

 • ntopia kan ikke garantere at Plattformen vil være uforstyrret eller feilfri, at feil blir rettet, eller at Plattformen ikke inneholder virus eller noe annet skadelig.
 • I den grad loven tillater det, fraskriver ntopia seg alle garantier, uttrykkelig eller underforstått, knyttet til Plattformen, Innhold, Brukerinnhold eller andre produkter eller tjenester som du kan få tilgang til gjennom Plattformen, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier til å overføre eiendomsrett, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelser.
 • Du er selv ansvarlig for skader på din enhet som følge av tilgang til Plattformen, så fremt ikke annet ikke fremgår av gjeldene lov.  
 • Vi håper du får glede og full nytte av Plattformen. Vi garanterer imidlertid ingen resultater.     
8. OPPHØR

ntopia kan avslutte eller endre enhver ntopia Plattform, medlemsprogram, produkt eller tjeneste til enhver tid uten forvarsel.

ntopia kan avslutte eller fjerne brukerkonto din, slette profilen eller noe av ditt Brukerinnhold, og begrense din bruk av hele eller deler av Plattformen til enhver tid og av hvilken som helst grunn, uten noe ansvar for ntopia, underlagt gjeldende lov.

 • Du forstår og godtar at noe av ditt Brukerinnhold, især det som fremkommer av aktivitetsloggen eller andre offentlige steder på Plattformen, kan fortsette å være offentlig selv etter av din brukerkonto er avsluttet, underlagt din rett til å få ditt Brukerinnhold fjernet etter forespørsel i samsvar med gjeldende lov.
 • Disse Vilkårene gjelder selv etter at din brukerkonto har opphørt, eller du har sluttet å bruke Plattformen.
9. ERSTATNING/ ANSVARSBEGRENSNINGER

Vi ønsker at du skal ha glede av vår Plattform, men ntopia har også behov for å beskytte seg selv mot eventuelle skader du kan forårsake.

ERSTATNING OG FRIGJØRING. Noen jurisdiksjoner tillater ikke visse begrensninger eller unntak i ansvar, juridiske garantier og midler, derfor kan det hende at disse begrensningene og unntakene ikke gjelder for deg. Du aksepterer å erstatte, beskytte og å holdes skadesløs for ntopia .,deres tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører («ntopia-partner») fra og mot alle krav, tap, ansvar, utgifter, skader og kostnader, inkludert og uten begrensning; advokatutgifter som oppstår på grunn av eller i tilknytning til bruk av ditt Brukerinnhold, din bruk av Innhold, din bruk av Plattformen, din atferd i forbindelse med Plattformen eller med andre Plattformbrukere, eller brudd på disse vilkårene for bruk, noen lov eller noen tredjeparts rettigheter. Herved fritar du fullstendig og for all fremtid, på vegne av deg selv, dine arvinger, din eiendom, dine assurandører og dine tildelinger, ntopia-partene fra ethvert krav eller søksmål du måtte ha for tap som på noe vis er forbundet med måten du bruker Plattformen på.

ANSVARSBEGRENSNING.  

INGEN AV ntopia-PARTENE VIL BLI HOLDT ANSVARLIG FOR NOE DIRKETE, SPESIELL, TILFELDIG, INDIREKTE TAP ELLER FØLGETAP, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER TAPT FORTJENESTE ELLER TAPT DATA SOM FØLGE AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PLATTFORMEN, ELLER YTELSEN TIL PRODUKTENE SOM ER KJØPT GJENNOM PLATTFORMEN, ELLER ANDRE BRUKERES OPPFØRSEL (ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE), ELLER DELTAKELSE PÅ ntopia ARRANGEMENTER ELLER ntopia PARTNER-ARRANGEMENTER, ELLER ETHVERT BRUKERINNHOLD ELLER ANNEN AKTIVITET I FORBINDELSE MED BRUK AV PLATTFORMEN, SELV OM ntopia HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP. DU ANSES FULLT ANSVARLIG FOR DIN BRUK AV PLATTFORMEN. DITT ENESTE MIDDEL MOT ntopia I FORBINDELSE MED SKADER SOM OPPSTÅR FRA DIN BRUK AV PLATTFORMEN ELLER NOE INNHOLD ER Å SLUTTE Å BRUKE PLATTFORMEN. DERSOM MAN FINNER AT ntopia ER ANSVARLIG OVENFOR DEG FOR SKADER ELLER TAP SOM ER TILKNYTTET DIN BRUK AV PLATTFORMEN ELLER NOE INNHOLD, SKAL IKKE ntopiaS ANSVAR OVERSTIGE US$100.00, ELLER EURO 100.00 DERSOM DU BOR I EUROPA.

 1. APPLIKASJONSMARKEDSPLASSER: Du anerkjenner at denne avtalen er mellom deg og ntopia, og ikke med applikasjonsmarkedsplassen hvor du laster ned en ntopia applikasjon (For eksempel App Store styrt av Apple Inc. for iOS-brukere, eller Google Play store styrt av Google Inc. for Android-brukere).
11. TVISTER/ TILLEGGSVILKÅR

«LOVVALG/JURISDIKSJON»

 • Du aksepterer at Plattformen, Vilkårene, Retningslinjer for personvern og enhver tvist mellom deg og ntopia skal løses etter norsk lov, uten hensyn til lovvalg og FN- konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 1980.
 • Unntatt der det er forbudt, og uten begrensninger av lovbestemte rettigheter for forbrukere, aksepterer du at alle tvister, krav og rettslig prosess som direkte eller indirekte skyldes eller relaterer seg til Plattformen (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av ntopia produkter) kun skal løses av kompetente domstoler i Amsterdam, Nederland.

 

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

 • Ved å bruke Plattformen samtykker du til å motta visse typer elektronisk kommunikasjon fra ntopia, underlagt gjeldene lov.
 • Du er enig i at enhver melding, avtale, formidling eller annen kommunikasjon som ntopia sender deg elektronisk tilfredsstiller de rettslige krav til kommunikasjon, inkludert at slik kommunikasjon kan skje skriftlig.

RETTEN TIL OVERFØRE, INGEN FRASKRIVELSE, UGYLDIGHET

 • ntopia kan overføre sine rettigheter og plikter under disse Vilkårene til enhver part uten å varsle deg, med mindre et slikt varsel er påkrevd etter lov, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller plikter under disse Vilkårene.
 • Dersom ntopia unnlater å insistere på eller håndheve oppfyllelse av disse Vilkårene, er dette ikke et frafall av noen av disse Vilkårene eller noen av ntopias rettigheter. Bruker skal alltid anta at Vilkårene gjelder.
 • Dersom noen av bestemmelsene i disse vilkårene er ugyldige eller ugjennomførbare, skal resten av vilkårene fortsette å være gyldige. 

Takk for at du leste. Nyt samfunnet vårt!Handlekurv

Ingen flere produkter tilgjengelig for kjøp

Handlekurven din er tom for øyeblikket.